ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ


Χάρη στο ειδικό πρόγραμμα που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, οι λογαριασμοί των κοινόχρηστων εξόδων ετοιμάζονται πολύ γρήγορα και γίνεται αναλυτικός επιμερισμός των εξόδων.
Πιο συγκεκριμένα, για τη θέρμανση (πετρέλαιο ή φυσικό αέριο), αυτόνομη ή κλασική θέρμανση με χιλιοστά ή με συντελεστές fi - ei .

Με την έκδοση των κοινοχρήστων σας παραδίδουμε

1. Δύο συγκεντρωτικές καταστάσεις με ανάλυση όλων των εξόδων, τα ονόματα και τα χιλιοστά.
2. Δύο ξεχωριστές αποδείξεις ενοικιαστών, ιδιοκτητών.